PERLEX-ТЕЧЕН ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ-4.3Л-COLOR-122+8-ПРАНЕТА
10.50

лв.

Код: 116637
Сравни

Perlex универсален гел

Гел за пране на светли и цветни тъкани. Може да се използва за ръчно пране и в перални машини. Състав: 5- <15% – анионни повърхностноактивни вещества; <5% – нейонни повърхностноактивни вещества, сапун и ензими, ароматизиращ състав, метилизотиазолинон, бензизотиазолинон. Начин на употреба и препоръчителна дозировка: Сортирайте плата преди пране. Винаги следвайте инструкциите за пране, поставени върху дрехите. Не изливайте течност директно върху тъканта. Изплакнете и изсушете ръцете веднага след пране. Опасно: Причинява сериозно увреждане на очите. Предизвиква дразнене на кожата. Съдържа: Алкохоли С12-С14, етоксилирани, сулфатирани, натриеви соли. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Използвайте предпазни ръкавици/ предпазни очила. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. При поява на кожно раздразнение: Потърсете медицински съвет/ помощ. Условия на съхранение: Съхранявайте на сухо и хладно място при температура от 5 до 35 ° C. Избягвайте директна слънчева светлина. Защитете от замръзване. Срок на годност: 24 месеца от датата на производство на опаковката. Номерът на партидата на опаковката.